คอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 วีดีโอออนไลน์ 
สถาบันกวดวิชาที่มีนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1  
 
 
        สอนโดยใช้แนวข้อสอบที่ออกบ่อย ของโรงเรียนชื่อดัง อาทิ สวนกุหลาบวิทยาลัย สตรีวิทยา สามเสนวิทยาลัย เทพศิรินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนในเครือสาธิตชั้นนำ และโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำอื่นๆ  (รับรองผลเก่งขึ้น 100 %)
 
 
 • หลักสูตรการสอนของเราใช้แนวข้อสอบจริงของปีก่อนๆมาจำลองการสอน  ป.6 ติวเข้า ม.1  ทั้งห้องเรียนพิเศษ (Gifte & EP) และห้องเรียนปกติ ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จึงทำให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบเสมือนฝึกจากสนามจริง และส่งผลให้นักเรียนสามารถทำคะแนนได้ดี
 • การเรียนการสอนมีครบถ้วนทั้ง 5 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา (ทุกวิชามีความสำคัญเท่าเทียมกันหมด และมีผลกับคะแนนที่นักเรียนต้องแข่งกับคนอื่น) 
 • สอนโดยอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ระดับเกียรตินิยม ที่มีประสบการณ์สอนมาอย่างยาวนาน และเชี่ยวชาญในวิชานั้น ทั้งเรื่องวิชาการ และเทคนิคการสอน การถ่ายทอด ครูพร้อมจะถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดโดยไม่มีการกั๊ก (จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนต้องเก่งขึ้นแน่นอน) 
 • เฉลยข้อสอบที่ออกบ่อย พร้อมแนวคิด คำอธิบายโดยละเอียด ตรงประเด็น ทำให้นักเรียนจับใจความได้รวดเร็ว
 • สอนทำโจทย์ที่คัดมาแล้วทุกสนามสอบมากกว่า 1,500 ข้อ (การฝึกทำโจทย์จำเป็นอย่างยิ่ง ยิ่งฝึกเยอะ ก็จะมีโอกาสที่จะทำให้นักเรียนชนะคู่แข่งในสนามสอบ) 
 • ฝึกให้นักเรียนทำข้อสอบ เพื่อสร้างความเคยชินในสนามสอบจริง
 • คอร์สที่ทางครูกลั่นกรองขึ้นมานี้ เป็นคอร์สติวเข้า ม.1 ที่ผู้ปกครองควรที่จะมอบให้บุตรหลานของท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนชั้นนำ (เนื่องจากสอนได้ตรงตามแนวข้อสอบ อธิบายไว้อย่างละเอียด ชั้นเจน เข้าใจง่าย และที่สำคัญ ราคาไม่แพงเลย)        
 
สแกน QR Code เพื่อแอดไลน์ 

     
       ข้อดีของการเรียนของการเรียนออนไลน์ กับ Krukub
 1.  การเรียนคอร์สสด ถ้านักเรียนขาดหรือหยุด กลับมาเรียนอีกครั้งอาจจะไม่เข้าใจและตามเพื่อนไม่ทัน แต่ในการเรียน online นั้น ถ้าขาดเรียนสามารถมาเปิดทบทวนได้ตลอดเวลาจนกว่าจะเข้าใจ
 2. คอร์สวีดีโอที่บ้าน จะหยุดวันไหน เรียนวัน ไหนก็ได้ สามารถทบทวนได้ ไม่ต้องกลัวไมทันเพื่อน แต่ถ้าเป็นคอร์สสอนสด ถ้านักเรียนหยุดเรียน กลับมาเรียนอีกทีจะไม่ทัน เพื่อนถ้าไม่เข้าใจในบทแรกๆก็จะทําให้ไม่เข้าใจในบทถัดๆไป
 3. คอร์สสอนสดเนื่องจากเป็นการเรียนรวมเรียนเป็นกลุ่ม ครูไม่สามารถมาไล่ดูพื้นฐานของเด็กแต่ละคนได้ถ้านกัเรียนไมเ่ข้าใจ ไม่สามารถมาแก้ไขจุดอ่อนให้กับนักเรียนทีละคนได้ แต่คอร์สวีดีโอจะมีการสอนปรับตามพื้น ฐานน้อง แก้ไขสว่นที่ไมเข้าใจได้ตั้งแต่ พื้นฐานไปจนระดับที่ยาก
 4. การเรียนคอร์สวีดีโอที่บ้าน ช่วยประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย และเวลา ไม่ต้องคอยรับส่งนักเรียน
 5. เรียนผ่านระบบออนไลน์ที่ทันสมัยผ่านเวปไซด์ https://www.krukub.com

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนกับเรา

 1. สอนเนื้อหา และตะลยุโจทย์ข้อสอบ ย้อนหลังกว่า ปี ชั่วโมงการสอนกว่า 120 ชั่วโมง โจทย์มากกว่า 1500 ข้อ

 2. ถ้านักเรียนไม่เข้าใจ เรียนซํ้าได้ตลอดเวลา สะดวกสบาย ต่อผู้ปกครองและบตุรหลาน ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

 3. สอนโดยอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ปริญญาโท สายตรงวิชานนั้น ๆ ที่(มีเทคนิคการทําโจทย์ขั้นเทพ ทั้งเทคนิคอื่นๆที่จําเป็นในการทําข้อสอบ อาทิ การตัดตัวเลือก อย่างมีหลักการ การคิดลัด การจํา เป็นต้น จนทําให้นักเรียนสอบติดโรงเรียนดังเป็นจํานวนมาก

 4. วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษนนั้น เป็นวิชาที่ขาดรอยต่อไม่ได้  หากไม่เข้าใจบทเรียนแรกๆ บทอื่นๆก็จะยิ่งไม่เข้าใจไปอีก การเรียนกับวีดีโอจะช่วยให้นักเรียนทบทวนบทเรียนที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา และประสบความสําเร็จในสนามสอบสแกน QR Code เพื่อแอดไลน์ 
 
รู้จักอาจารย์
อาจารย์พิชิตพล  (อาจารย์มอส)  
 
การศึกษา
 • - ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • - ปริญญาโท  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • - ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ผลงานวิชาการ
 • - นักศึกษาทุนโครงการปัญญาวิทย์  ผลิตนักเทคโนโลยี (YSTP) จากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 • - รับเชิญเข้าร่วมแสดงและนำเสนอผลงานภายใต้สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติให้กับ ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา
 • - ผลงานวิจัยระดับปริญญาโทตีพิมพ์วารสารนานาชาติ (เผยแพร่ยังต่างประเทศ)
 • - ผู้ช่วยวิจัยที่ ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ทางอาหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
การรันตีคุณภาพการสอน
 • - ประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่า 10 ปี 
 • - อาจารย์พิเศษโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • - อาจารย์สอนประจำวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี และชีววิทยา ให้กับสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง
 • - รับเชิญติว O-Net ตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ  เช่น โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา  สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนในวิทยาศาสตร์ ป.6 ติเข้า ม.1 คอร์สนี้ 
เนื้อหาวีดีโอแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย  
- ส่วนที่เป็นเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ติวเข้า ม.1
- ส่วนที่เป็นข้อสอบวิทยาศาสตร์ 
เนื้อหาวีดีโอที่ทั้งหมด 22 ชั่วโมง  แบ่งออกเป็น 2 ตอน มีจำนวนทั้งหมด 46 คลิปวีดีโอ  
1 สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  พร้อมทั้งแบบทดสอบความเข้าใจตามแนวข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง แบบเข้มข้น รวมทุกบทมีมากกว่า 500 ข้อ  
2 โจทย์เสริมทักษะตามแนวข้อสอบเข้า ม.1 ซึ่งเป็นแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนดังย้อนหลังกว่า 5 ปี และมีมากกว่า 200 ข้อ  
3 เนื้อหาเตรียมสอบเข้า ม.1 วิทยาศาสตร์ มีดังนี้
หน่วยที่ 1  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
หน่วยที่ 2   สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต   ประกอบด้วย ระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบหายยใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งระบบย่อยอาหาร ภายในร่างกาย  แบบฝึกหัดเสริมทักษะท้ายบท 
หน่วยที่ 3   สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ห่วงโซ่อาหาร  พันธุกรรม การขยายพันธุ์พืช การจำแนกขยะ เป็นต้น และแบบฝึกหัดเสริมทักษะท้ายบท
หน่วยที่ 4   การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 
 หน่วยที่ 5   สารและสมบัติของสาร ประกอบด้วย สถานะของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร วีธีการแยกสาร คว่ามหนาแน่นของสาร การถ่ายโอนความร้อน ความแข็งของวัสดุ การละลายของสาร วัตถุโปร่งแสงและทึบแสง และแบบฝึกทักษะเสริมข้ามเข้าใจท้ายบท 
 หน่วยที่ 6   แรงและการเคลื่อนที่  ประกอบด้วย แรง แรงเสียดทาน แรงดันนำ ปริม่ตรของวัตถุ การจม การลอย แรงลอยตัว แรงแม่เหล็ก และอื่นๆ เป็นต้น  และแบบฝึกทักษะเสริมความเข้าใจท้ายบท  
 หน่วยที่ 7   งานและพลังงาน  ประกอบด้วย เงามือ เงาเมา ทัศนอุปกรณ์  เลนส์เว้า เลนส์นูน การหักเหแสง รุ้งกินน้ำ การเดินทางของเสียงผ่านตัวกลาง เสียงทุ้ม เสียงแหลม วงจรไฟฟ้าต่อขนาน  อนุกรม และหัวข้ออื่นๆ เป็นต้น  รวมถึงแบบฝึกหัดเสริมทักษะความเข้าใจท้ายบท  
 หน่วยที่ 8   การเปลี่ยนแปลงของโลก ประกอบด้วย ชนิดของหิน ประเภทของหิน องค์ประกอบและลักษณะของดินแบบต่างๆ คุณสมบัติของดินทราย ดินร่วน ดินเหนียว ตัวแปร การทดลอง การเกิดลม การเจริญเติบโตของพืชในดินประเภทต่างๆ และหัวข้ออื่นๆ  และแบบฝึกทักษะเสริมความเข้าใจท้ายบท  
 หน่วยที่ 9   ดาราศาสตร์และอวกาศ  ประกอบด้วย ระบบสุริยะ ดวงจันทร์ ดวงดาว ขนาดของดวงดาวต่างๆ สมบัติของดาวเคาระห์ จันทรุปราคา สุริยุปราคา ข้างขึ้น - ข้างแรม  ดาวเทียม เทคโนโลยีทางอวกาศ และหัวข้ออื่นๆ และแบบฝึกหัดเสริมทักษะท้ายบท 
 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์  ป.6 ติวเข้า ม.1 จำนวน 4 ชุด ชุดละ 50 ข้อ รวมทั้งหมด 200 ข้อ  
 


อาจารย์ปาริชาต (อาจารย์แก้ว) 
 
การศึกษา
 • - ปริญญาโท  คณะวิทยาศาสตร์  เอกคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • - ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์  เอกคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
ผลงานวิชาการ
 • - ผลงานวิชาการตีพิมพ์วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท)
 • - โครงการฝึกอบรม Introduction to APAC Regional Guidance for Tailored MET Infotmation and Service to Support ATM By Japan Meteorogical Agency 
 
การันตีคุณภาพการสอน
 • - ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์มากกว่า 10 ปี 
 • - อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนกวดวิชาหลายแห่ง
 • - รับเชิญเป็นวิทยากรติว O-Net ให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ 
 • - ผลงานวิชาการระดับปริญญาโท ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนสในคอร์สคณิตศาสตร์ 
 1. สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งหมด 13 บท พร้อมแบบฝึกหัดเสริมความเข้าใจในแต่ละบทแบบเข้มข้น
 2. แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ในลักษณะแนวข้อสอบที่ผสมกันตั้งแต่ง่าย ปานกลาง ยาก ในส่วนนี้นักเรียนสามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่ากำลังทำโจทย์เกี่ยวกับเรื่องอะไร มีจำนวนมากกว่า 200 ข้อ
 3. เมื่อนักเรียนทำโจทย์ฝึกทักษะคล่องแล้ว นักเรียนยังสามารถไปทำโจทย์แนวแข่งขัน โดยในส่วนนี้ลักษณะโจทย์จะเป็นเนื้อหาที่คละกันไปในแต่ละชุด จะไม่มีการระบุให้ว่าเป็นโจทย์เรื่องไหน และในบางข้อจะต้องนำความรู้ที่เรียนไปแล้ว มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาโจทย์  ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ของตัวเองในการคิด และหาคำตอบ 
 
เนื้อหาวีดีโอแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
 - เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6  และแบบฝึกหัดเสริมทักษะ
 -โจทย์เสริมทักษะตามแนวข้อสอบเข้า ม.1 ระดับง่าย กลาง ยาก 
 - แบบฝึกหัดระคนระดับยาก เสริมทักษะตามแนวข้อสอบเข้า ม.1 
 เนื้อหาวีดีโอมีความยาวทั้งหมด 32 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 32 ตอน  

อาจารย์อัยการ (อาจารย์จอห์น)
การศึกษา
 • - ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

การันตีคุณภาพการสอน
 • - มีประสบการณ์มากกว่า 4 ปี
 • - รับเชิญเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียน และพนักงงานในองค์กรณ์ต่างๆ
 • - อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนกวดวิชาที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนในคอร์สภาษาอังกฤษ 
1. สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4 - ป.6 ) จำนวนทั้งหมด 8 บท พร้อมทั้งแบบฝึกหัดเสริมความเข้าใจในแต่ละบทแบบเข้มข้น 
2. มีแบบฝึกหัดเสริมทักษะในแต่ละบท จากง่ายไปยาก ที่มีมากกว่า 200 ข้อ  
3. มีแนวข้อสอบจริง ที่คละกันในแต่ละเรื่อง เป็นการฝึกให้นักเรียนทำข้อสอบ เพื่อสร้างความเคยจริงในสนามสอบจริง มีจำนวนมากกว่า 300 ข้อ
4. มีแนวข้อสอบข้อสอบในลักษณะต่างๆที่ออกบ่อย อาทิ ข้อสอบไวยกรณ์ ข้อสอบการอ่าน ข้อสอบสนทนา โดยครูไ้สอนเทคนิคการทำข้อสอบเหล่านี้ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้นักเรียนทำข้อสอบได้เร็ว และแม่นยำมากขึ้น แม้จะไม่รู้คำศัพท์ 
 
เนื้อหาในวีดีโอแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย
1. สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษประถมปลาย และแนวข้อสอบเสริมความเข้าใจ
2. โจทย์เสริมทักษะตามแนวข้อสอบ ป.6 ติวเข้า ม.1
 เนื้อหาวีดีโอมีความยาวทั้งหมด 23 ชั่วโมง  แบ่งออกเป็น   13 ตอน. มีจำนวนทั้งหมด  30 คลิป  

อาจารย์เพ็ญนภา (อาจารย์พลอย) 
 
การศึกษา  
 • - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 การันตีคุณภาพการสอน

 • - ประสบการณ์สอนภาษาไทย สังคมกว่า 5  ปี
 • - อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย ของสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่งวิทยากรสอนภาษาไทย สังคมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 ในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ 

อาจารย์กฤษติณ (อาจารย์ฟิล์ม) 
 
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์  เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 
การันตีคุณภาพการสอน
 • - ประสบการณ์สอนภาษาไทยมากกว่า 4 ปี 
 • -  อาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจำวิชา ของสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
 • - วิทยากรติว O-Net ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3 , ม.6 ของโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ  


น้องวินสอบ O - Net วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม 
สแกน QR Code เพื่อแอดไลน์ 
เสียงตอบรับจากผู้ปกครอง


                                         

                             
ผลงานนักเรียนที่สอบติดโรงเรียนชั้นนำ
  

เพิ่มเพื่อน


สแกน QR Code เพื่อแอดไลน์